='".date('Y-m-d')."' AND status='Active' AND (news_position ='1' OR news_position ='3' ) Order by news_id desc"); while($query = mysql_fetch_array($new)){ ?> target="_blank" style="color:#990000">   
image

गोदान.इन या संकेतस्थळावर आपले स्वागत...

निसर्गसंपन्न व समृद्ध असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील धडपडणा-या युवकांच्या व शिक्षकांच्या चळवळीला आलेलं मूर्त स्वरुप म्हणजे ‘नवजीवन विकास सेवा संस्था’. रायपाटण या राजापूर तालुक्यातील प्रगतशील गावात संस्थेची २६ नोव्हेंबर २००९ रोजी नोंदणीकृत होऊन स्थापना झाली.

पुढे वाचा »»

चालु घडामोडी

='".date('Y-m-d')."' AND status='Active' AND (news_position ='2' OR news_position ='3' ) Order by news_id desc"); while($query = mysql_fetch_array($new)){ ?>

target="_blank" >

श्रेष्ठ दान गोदान

भारतीय परंपरेनुसार दानाचे महात्म्य अत्यंत थोर आहे. शेतषु जायते शुरा:, वक्ता दशसहस्त्रेवु दाता भवति वा न वा||

पुढे वाचा

गोवंश संवर्धन अभियान

'नवजीवन विकास सेवा संस्था' या स्वयंसेवी आणि सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून गोवंशसंवर्धन व गोपालन...

पुढे वाचा

आमचा संघ

'भारतीय गोवंश संवर्धन करताना पारंपरिक दृष्टिकोनाला व्यावसायिकतेची जोड द्यायला हवी

पुढे वाचा

प्रायोजक ...

<?php echo $det_ads['ads_title'];?>
Godan

"डांगी" गोवंश (महाराष्ट्र)

पुढे वाचा
Godan

"देवणी" गोवंश (महाराष्ट्र)

पुढे वाचा
godan

"गीर" गोवंश (गुजरात)

पुढे वाचा
Godan

"खिल्लारी" गोवंश (महाराष्ट्र)

पुढे वाचा
Go Top